Korte keten

Met korte ketens zetten boeren hun producten af in de regio. Korte Ketens bieden kansen voor een eerlijke prijs voor de boer, een sterkere verbinding tussen stad en platteland, transparantie in de keten en voor verduurzaming. 
 

Taskforce Korte Keten

Nederland kent vele korte voedselketens: initiatieven die inzetten op lokaal voedsel, een eerlijke prijs voor producenten en meer verbinding tussen boeren en stedelingen. Deze korte keteninitiatieven lopen echter vaak tegen dezelfde obstakels aan, vooral als ze beginnen te groeien. Ieder initiatief moet zelf weer opnieuw het wiel uitvinden. En daarom blijft het bereik van deze initiatieven klein, zeker ten opzichte van de retail. De Taskforce Korte Keten wil dit verbeteren door samenwerking en kennisdeling op landelijk niveau te faciliteren.

Lees meer