Dit is food én innovatie in Ede

Ede is een aantrekkelijke vestigingslocatie gezien bereikbaarheid, ligging, kennis en een gezonde arbeidsmarkt. Juist in deze regio werken overheid, onderwijs en bedrijven samen aan innovatieve oplossingen voor wereldwijde voedseluitdagingen. Kennis en innovatie staan hierbij centraal en maken het tot een geschikte plek voor kennisontwikkeling en samenwerking.

 

World Food Center Ede

Vlakbij station Ede-Wageningen ontstaat dé food-ontmoetingsplek in Nederland: het World Food Center (WFC). Hier komen consumenten, bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit de hele foodsector bij elkaar. Op het WFC groeien jonge foodbedrijven en landen internationale delegaties om de innovatiekracht van Nederland als voedselland te ervaren. Hiermee zet het WFC de regio en Nederland nog beter op de kaart als kennis- en zakencentrum op het gebied van voedsel en voedselproductie.

Meer info

Eiwittransitie

In en rond Ede wordt hard gewerkt aan de ‘eiwittransitie’. De huidige en toekomstige eiwitproductie en -consumptie zorgt voor uitputting van natuurlijke bronnen. Voor een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem wereldwijd, moeten eiwitten dus beter verdeeld worden. Dat vraagt om meer plantaardige eiwitten en nieuwe eiwitbronnen, zoals micro-organismen. In de Foodvalley wordt op verschillende manieren gewerkt aan deze transitie, van bewustwording tot concreet project.

Enkele inspirerende voorbeelden op Edese grond:

Experimental food - Het kan ook anders...

Research & innovatie

Om gezond en duurzaam voedsel te produceren, hebben bedrijven kennis nodig. Enkele toonaangevende bedrijven in en rond Ede: 

De korte keten

In en rondom Ede vind je talloze boerderijen met akkerbouw en veeteelt. Dit levert een diversiteit aan groenten, fruit, granen, honing, zuivel, eieren en producten van kippen, varkens, koeien. Diverse initiatieven zorgen dat met ‘korte ketens’ wordt gezorgd dat regionaal geproduceerd voedsel ook gegeten wordt door mensen uit de gemeente Ede. Dit leidt direct tot minder transport en is dus beter voor het milieu. Ook is duidelijk waar het eten precies vandaan komt.
 

Kijk voor meer info en adressen op:

Smaakfietsroutes Ede - Bezoek Ede

Techniek en industrie

New Dutch

Op dit moment wordt gekeken hoe food-innovaties binnen de Foodvalley uitgedragen kunnen worden binnen de New Dutch beweging. New Dutch is de term voor het innovatieve aanbod van Nederland, zoals toekomstbepalende architectuur, design, technologie en het open minded en het inventieve karakter van bewoners en ondernemers die zich inzetten voor een betere (duurzame) samenleving. Het is enerzijds een 'mindset', anderzijds een fysiek product.