Overzichtspagina

Regiodeal Foodvalley

Het kabinet heeft een deal gesloten met Regio Foodvalley (Regiodeal Foodvalley) waarin gezond voedsel produceren met aandacht voor dierenwelzijn en milieu en consumptie daarvan centraal staat. De hoofdfocus ligt op agrifood, maar ook op (energiezuinig) wonen, werken, bereikbaarheid en onderwijs. De maatregelen die getroffen moeten gaan worden: 

  • Het boerenbedrijf veranderen waardoor boeren duurzamer kunnen produceren en eerlijk verdienen;
  • Mensen stimuleren om gezond te eten. Dit door voorlichting en een gezonder aanbod in scholen, winkels, werkplekken, ziekenhuizen en gezondheidscentra;
  • Bedrijven en kennisinstellingen versterken. Dit door onderzoeksapparatuur te delen, onderzoeksfaciliteiten makkelijker toegankelijk te maken en door samen te werken. 

Wat is de Regio Deal Foodvalley?

Gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Een eenvoudige zin, maar met een enorme urgentie die vraagt om kennis, innovatie, samenwerking én actie bij verschillende projecten op het gebied van landbouw, voeding en kennis. Van een gezamenlijke voedselopgave naar impact! Dát is de ambitie van de partners van de Regio Deal Foodvalley.

Lees meer